Politica in domeniul SSO


Considerând angajaţii proprii cea mai importantă dintre resursele de care S.C. DEKO- RAME S.R.L., Sibiu, dispune, Conducerea la cel mai înalt nivel a decis documentarea, implementarea, certificarea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al securităţii şi sănătăţii ocupationale având ca referenţial specificaţia OHSAS 18001:2008„ „Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii ocupationale. Specificaţie.” Prin calitate, curatenie si siguranta ne prezentam in fata clientilor nostri ca o organizatie orientată spre îmbunătăţire continuă si dorim ca aceste aspecte sa fie traite de personalul nostru si in viata particulara prin eforturile pe care le depunem in directia cresterii nivelului de viata si a nivelului educational.
DEKO RAME va aloca toate resursele necesare – materiale, umane, informaţionale – pentru ca acest sistem sa fie inteles si acceptat de catre toti membrii organizaţiei, considerând acestea ca o investiţie pe termen lung în cea mai importantă resursă de care dispune.
Conducerea de la cel mai înalt nivel este hotărâtă să:
• identifice pericolele, să evalueze şi să controleze riscurile asociate tuturor activităţilor din cadrul S.C. DEKO-RAME S.R.L.;
• asigure condiţiile pentru cunoaşterea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al S.S.O.;
• asigure realizarea unui nivel ridicat de performanţă în domeniul S.S.O., cu respectarea cel puţin a legislaţiei aplicabile;
• asigure respectarea cerintelor legale, ale cerintelor organizatiei si ale clientilor externi;
• asigure resursele umane şi materiale adecvate implementării şi realizării politicii şi obiectivelor din domeniul S.S.O.;
• asigure condiţiile necesare pentru pregătirea angajaţilor în vederea îndeplinirii sarcinilor şi responsabilităţilor;
• asigure comunicarea politicii S.S.O. tuturor părţilor interesate;
• analizeze periodic politica şi obiectivele de S.S.O. pentru a se asigura de adecvanţa şi eficacitatea lor continuă.
• îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă la toate nivelurile de activitate din firmă.
În calitate de Consiliu de Administratie, ne angajam, în numele conducerii societăţii noastre, să asiguram cadrul tehnic şi organizatoric, precum şi resursele necesare pentru realizarea politicii şi a obiectivelor de S.S.O. adoptate.

20.09.2011


<< inapoi

    © Deko Rame 2013