Declaratia de politica in domeniul calitatii

Din anul 1999, SC Deko Rame SRL a acumulat o experienta remarcanta in producerea ramelor, imbunatatindu-si continuu capacitatea competitiva, inzestrarea tehnologica, pozitia pe piata si calitatea produsului dar si a serviciilor realizate la toate nivelurile printr-un management al calitatii condus in intreaga companie.
Deko Rame este o companie perceptiva si progresiva care isi desfasoara activitatea respectand si anticipand exigentele existente pe piata, constienta de importanta si necesitatea mentinerii unui Sistem de Calitate in acord cu standardele de referinta ISO 9001:2008, OHSAS 18001: 2008, ISO 14001:2005 imbinate si actualizate cu standardele cerute de evolutia pietei si standardele principalilor clienti precum standardele IWAY si QWAY.
Buna functionare si eficienta sistemului integrat se analizeaza anual de catre conducere in baza: evaluarii rapoartelor de audit intern si extern, rapoartelor de neconformitate, programelor de imbunatatire, a reclamatiilor clientilor si studiilor efectuate in urma monitorizarii satisfactiei clientilor si a personalului organizatiei.
Politica in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale se aplica in intreaga activitate desfasurata in organizatie, iar prevederile manualului calitatii/mediului/ sanatatii si securitatii ocupationale si procedurilor SMI sunt obligatorii in activitatea tuturor salariatilor. Managerii de departamente organizatorice intreprind masuri pentru a se asigura ca politica este inteleasa, implementata si mentinuta la nivelul departamentelor organizatorice pe care le conduc.
Politica calitatii/mediului/sanatatii si securitatii ocupationale este comunicata tuturor angajatilor si nivelul de intelegere a acesteia este evaluata la auditurile interne si cu ocazia instruirilor in domeniul calitatii. Fiecare salariat are obligatia de a constientiza obiectivele calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale, cerintele sistemului integrat implementat si de a-si imbunatati permanent activitatea.
Prin aceasta politica organizatia se angajeaza in a satisface cerintele si in a imbunatati continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii.

21.11.2011

<< inapoi

    © Deko Rame 2013